Klaas Adema - Accountmanager
Met onze bouwkundige dienstverlening zorgen we dat de bouw Verrassend Vooruit blijft gaan.
Klaas Adema

Vakgebied: Bouw

Het bouwen heeft een grote impact op de fysieke leefomgeving. InterConcept ondersteunt overheidsinstellingen hierin bij alle voorkomende werkzaamheden bij het realiseren van een bouwwerk. Bij een aantal klanten is het zelfs meer dan enkel ondersteuning, hierbij komt volledige ontzorging kijken. Dit gaat verder dan alleen het behandelen van aanvragen om omgevingsvergunningen en het toezicht houden op de bouw. Met elkaar zorgen we dat de bouw Verrassend Vooruit blijft gaan. 

Ons aanbod producten binnen het vakgebied bouw:

Vergunningverlening Bouw

In Nederland kan niet zomaar worden gebouwd. Elk bouwwerk is in beginsel vergunning plichtig volgens de wet, waarbij specifieke uitzonderingen worden aangeven om zonder vergunning te kunnen bouwen. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Bouw

Bouwtoezicht

Wanneer een bouwwerk in uitvoering is, heeft het bevoegd gezag de taak te controleren of dat wat vergund is ook daadwerkelijk wordt gebouwd. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Bouw

Administratieve ondersteuning

Binnen de fysieke leefomgeving zijn er diverse administratieve taken die moeten worden uitgevoerd, ook door de vakspecialisten. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Bouw

Constructieve Toetsing

Constructieve veiligheid een apart specialisme binnen de technische toets. De constructieve toetsers zullen in de meeste gevallen ook uitsluitend aan de betreffende constructieve onderdelen van het bouwbesluit toetsen. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
 • Gedeeltelijk uitbesteden
Bouw

Casemanagement Bouw

Het behandelen van dossiers en vraagstukken binnen de fysieke leefomgeving, vraagt om mensen met planningsvermogen en een integrale kijk op wet- en regelgeving. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Bouw

Technisch toetsing

De gebouwde omgeving moet wettelijk voldoen aan de kwaliteitseisen van het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit omvat Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Gedeeltelijk uitbesteden
Bouw

Ontdek onze 5 meest gekozen producten

Beleidsmedewerker RO

De beleidsmedewerkers en planologen van InterConcept werken dagelijks in de ruimtelijke praktijk. Voor en bij diverse klanten werken onze medewerkers aan ruimtelijk beleid, het begeleiden van ruimtelijke procedures en het ondersteunen van klanten op het brede werkveld van de ruimtelijke ordening. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
 • Gedeeltelijk uitbesteden
RO

Milieutoezicht

Milieucontroles komen in veel verschillende vormen voor Alle bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen, worden periodiek gecontroleerd. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Milieu

Casemanagement Bouw

Het behandelen van dossiers en vraagstukken binnen de fysieke leefomgeving, vraagt om mensen met planningsvermogen en een integrale kijk op wet- en regelgeving. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Bouw

Juridische handhaving

In Nederland hebben we met z’n allen regels opgesteld over wat we wel en wat we niet mogen. Als je regels opstelt, is het goed dat die ook nageleefd worden. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Eric Greving

Bouwtoezicht

Wanneer een bouwwerk in uitvoering is, heeft het bevoegd gezag de taak te controleren of dat wat vergund is ook daadwerkelijk wordt gebouwd. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Bouw

Bouwkundige dienstverlening in de praktijk:

Onze casemanagers zijn het aanspreekpunt op het gebied van de Omgevingswet . Ze beoordelen en coördineren de aangevraagde omgevingsvergunningen, vooroverlegplannen en principeverzoeken en zorgen voor de afhandeling daarvan. Ze toetsen de aanvragen aan het omgevingsplan, het Bbl en andere relevante regelgeving. Dat houdt ook de zorg in voor eventuele afwijkingsprocedures en advies aan het college. Onze toezichthouders voeren zelfstandig toezicht uit op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening. Ze onderzoeken klachten of meldingen en werken mee aan een oplossing. Het opstellen van constateringsrapporten en het registreren van de bevindingen gebeurt op een adequate wijze. Onze toezichthouders geven uitvoering aan projecten op het gebied van bouwregelgeving en hebben oog en oor voor de taken van overige (handhavings)partners. Onze bouwtechnische specialisten voeren deeltoetsingen uit voor bouwwerken van klein tot complex, van constructieve veiligheid tot veiligheidsplan. Maar ook informeren ze onze klanten over de eisen voor de BENG.

FUMO

Toezicht op bouw- en brandveiligheid en het doorlichten van toezichtbeleid.
Klaas Adema - Accountmanager bij InterConcept
Klaas
snelweg groen

Ervaringen van klanten:

Ronald van Dolen | Manager Toezicht en Handhaving | Omgevingsdienst IJsselland

OD IJsselland

Projectmatig, digitaal werken is niet “het ei van Columbus”, maar draagt wel bij aan flexibiliteit en plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

Martin Aardenburg | Vakafdelingsmanager Toezicht en Handhaving | Omgevingsdienst West Holland

OD West Holland

Voor tijdelijke werkzaamheden is het fijn om te kunnen bouwen op de flexibele schil van InterConcept.

Nancy Damen | Teammanager Klantzaken | Gemeente Halderberge

Halderberge

Mocht je nieuwsgierig zijn naar het inzetten van interim personeel, zou ik adviseren om de stap te durven wagen en vanaf het begin een collega te beschouwen als vast personeel. Dit werkt het beste van twee kanten. Er worden kwalitatief hoogwaardige collega’s aangeboden!

Meer weten?

Wil je meer weten over onze diensten?

Al even rondgekeken maar nog niet helemaal gevonden wat je zocht? Of je heb een vraag waar ik je bij kan helpen? Schroom dan niet en neem contact met mij op! 

Klaas Adema Accountmanager
Klaas
Bel, Whatsapp of mail mij!

InterConcept op jouw manier? doe de check:

Stelling 1 van 4

Binnen een samenwerking verwacht ik dat een Helpende Hand geboden wordt.
- Rik Bloem, Projectmanager bij InterConcept
Rik Interconcept