Klaas Adema - Accountmanager bij InterConcept
Grote diversiteit en uitdaging binnen de werkzaamheden zorgt ervoor dat de medewerkers van het team milieu breed inzetbaar zijn. Samen Sterker noemen we dat.
Klaas Adema

Vakgebied: Milieu

In de fysieke leefomgeving zijn alle regels omtrent milieu vastgelegd in de Wet milieubeheer (stoffen, afvalstoffen, broeikasgasemissies, openbaarheid milieu-informatie en milieuaansprakelijkheid) en de Omgevingswet (overige onderwerpen). Binnen het vakgebied milieu is daarom vaak veel specialistische kennis nodig. Ons team Milieu bestaat dan ook uit verschillende specialisten. Zodoende kunnen wij ondersteuning bieden binnen het gehele vakgebied Milieu. Van het behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen tot het brengen van bedrijfsbezoeken en het rapporteren hierover. Ook het bieden van beleidsondersteuning behoort tot de mogelijkheden. Op deze manier zijn we met onze klanten Samen Sterker.

Ons aanbod producten binnen het vakgebied milieu:

Administratieve ondersteuning milieu

Vrijwel elke Omgevingsdienst heeft te maken met een groot aantal milieucontroles die jaarlijks uitgevoerd moeten worden. Zo'n controle bestaat uit veel meer dan enkel de voorbereiding en de controle zelf en brengt daardoor een hoop administratieve taken met zich mee. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Milieu

Milieutoezicht

Milieucontroles komen in veel verschillende vormen voor Alle bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen, worden periodiek gecontroleerd. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Milieu

Vergunningverlening Milieu

We willen het milieu en de omgeving graag beschermen. Onze vergunningverleners milieu duiken elke dag in allemaal verschillende milieu-aanvragen. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Milieu

Ontdek onze 5 meest gekozen producten

Beleidsmedewerker RO

De beleidsmedewerkers en planologen van InterConcept werken dagelijks in de ruimtelijke praktijk. Voor en bij diverse klanten werken onze medewerkers aan ruimtelijk beleid, het begeleiden van ruimtelijke procedures en het ondersteunen van klanten op het brede werkveld van de ruimtelijke ordening. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
 • Gedeeltelijk uitbesteden
RO

Milieutoezicht

Milieucontroles komen in veel verschillende vormen voor Alle bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen, worden periodiek gecontroleerd. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Milieu

Casemanagement Bouw

Het behandelen van dossiers en vraagstukken binnen de fysieke leefomgeving, vraagt om mensen met planningsvermogen en een integrale kijk op wet- en regelgeving. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Bouw

Juridische handhaving

In Nederland hebben we met z’n allen regels opgesteld over wat we wel en wat we niet mogen. Als je regels opstelt, is het goed dat die ook nageleefd worden. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Eric Greving

Bouwtoezicht

Wanneer een bouwwerk in uitvoering is, heeft het bevoegd gezag de taak te controleren of dat wat vergund is ook daadwerkelijk wordt gebouwd. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Bouw

Milieukundige dienstverlening in de praktijk:

Wij ondersteunen verschillende omgevingsdiensten bij het uitvoeren van bedrijfscontroles. Dit voor zowel industriële bedrijven als agrarische bedrijven. Gelet op de aard, grootte en complexiteit van de te controleren bedrijven worden onze toezichthouders ingezet op basis van hun kennis en ervaring. Ze bezoeken pro actief bedrijven namens de overheid en controleren op de naleving van de relevante wetgeving.

Onze vergunningverleners staan garant voor kwalitatief goede en tijdige afhandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen en meldingen Activiteitenbesluit.

Deze grote diversiteit en uitdaging in werkzaamheden zorgt er voor dat de medewerkers van het team milieu breed inzetbaar zijn. Samen Sterker noemen we dat. 

FUMO

Toezicht op bouw- en brandveiligheid en het doorlichten van toezichtbeleid.
Klaas Adema - Accountmanager bij InterConcept
Klaas
snelweg groen

Ervaringen van klanten:

Ronald van Dolen | Manager Toezicht en Handhaving | Omgevingsdienst IJsselland

OD IJsselland

Projectmatig, digitaal werken is niet “het ei van Columbus”, maar draagt wel bij aan flexibiliteit en plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

Nancy Damen | Teammanager Klantzaken | Gemeente Halderberge

Halderberge

Mocht je nieuwsgierig zijn naar het inzetten van interim personeel, zou ik adviseren om de stap te durven wagen en vanaf het begin een collega te beschouwen als vast personeel. Dit werkt het beste van twee kanten. Er worden kwalitatief hoogwaardige collega’s aangeboden!

Meer weten?

Wil je meer weten over onze diensten?

Al even rondgekeken maar nog niet helemaal gevonden wat je zocht? Of je heb een vraag waar ik je bij kan helpen? Schroom dan niet en neem contact met mij op! 

Klaas Adema Accountmanager
Klaas
Bel, Whatsapp of mail mij!

InterConcept op jouw manier? doe de check:

Stelling 1 van 4

Binnen een samenwerking verwacht ik dat een Helpende Hand geboden wordt.
- Rik Bloem, Projectmanager bij InterConcept
Rik Interconcept