We gebruiken cookies op deze website.

Klaas Adema - Accountmanager
Volledig uitbesteden ontzorgt onze klanten binnen het proces of bij de gehele procedure.
Klaas Adema

Volledig uitbesteden

Het volledig uitbesteden is een dienstverleningsconcept wat op iedere dienst binnen InterConcept kan worden toegepast. De klant wordt hierbij volledig ontzorgd; dit kan op delen van het proces óf van a tot z binnen een procedure. De vragen en/of dossiers van de klant worden overgenomen en op basis van vaste dossierprijzen verrekend. De werkwijze voor het behandelen van de dossiers, de van toepassing zijnde kwaliteitseisen en het werken in het zaaksysteem wordt met de klant afgestemd. Middels het bieden van deze flexibele dienst, wordt de klant dus ontzorgd maar houdt hij wel de regie op de dossiers, productie, kwaliteit en kosten. Goed Geregeld noemen we dat.

Onze Volledig uitbesteden oplossingen per vakgebied:

Ruimtelijke Ordening

De ondersteuning die we bieden binnen dit vakgebied is zeer ruim. Onze adviseurs begeleiden bestemmingsplanprocessen, waaronder het opstellen van toelichtingen en regels voor de desbetreffende bestemmingsplannen. Het beantwoorden van inspraak- en overlegreacties en het voeren en/of begeleiden van juridische procedures namens de gemeente bij rechtbank en Raad van State is hun dagelijks werk. Bij al deze ondersteunende taken wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde die binnen de andere vakgebieden binnen InterConcept aanwezig zijn. Bouwplantoetsers en handhavers kijken mee op het toetsbaar zijn van de regels. Bij het behandelen van uitgebreide afwijkingsprocedures is er de samenwerking met de casemanager. 
RO omgeving

Beleidsmatige en juridische ondersteuning

Voor diverse klanten bieden we momenteel ondersteuning bij het behandelen van bezwaar- en beroepszaken binnen het fysieke domein. Dit zijn niet alleen zaken die gaan over bouwen of te maken hebben met milieu maar ook splitsingsvergunningen en APV-vergunningen. Bij de beleidsondersteuning lopen de opdrachten zeer uiteen. Zo ontwikkelen we jaarplannen VTH, maar denken we ook mee om organisaties klaar te maken voor de Omgevingswet.
Ruimte

Bouw

Onze casemanagers zijn het aanspreekpunt op het gebied van de Wabo. Ze beoordelen en coördineren de aangevraagde omgevingsvergunningen, vooroverlegplannen en principeverzoeken en zorgen voor de afhandeling daarvan. Ze toetsen de aanvragen aan het bestemmingsplan, het Bouwbesluit en andere relevante regelgeving. Dat houdt ook de zorg in voor eventuele afwijkingsprocedures en advies aan het college. Onze toezichthouders voeren zelfstandig toezicht uit op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening. Ze onderzoeken klachten of meldingen en werken mee aan een oplossing. Het opstellen van constateringsrapporten en het registreren van de bevindingen gebeurt op een adequate wijze. Onze toezichthouders geven uitvoering aan projecten op het gebied van bouwregelgeving en hebben oog en oor voor de taken van overige (handhavings)partners. Onze bouwbesluitspecialisten voeren deeltoetsingen uit voor bouwwerken van klein tot complex, van constructieve veiligheid tot veiligheidsplan. Maar ook informeren ze onze klanten over de eisen voor de BENG. 
Bouw

Milieu

Wij ondersteunen verschillende omgevingsdiensten bij het uitvoeren van bedrijfscontroles. Dit voor zowel industriële bedrijven als agrarische bedrijven. Gelet op de aard, grootte en complexiteit van de te controleren bedrijven worden onze toezichthouders ingezet op basis van hun kennis en ervaring. Ze bezoeken pro actief bedrijven namens de overheid en controleren op de naleving van de relevante wetgeving. Onze vergunningverleners staan garant voor kwalitatief goede en tijdige afhandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen en meldingen Activiteitenbesluit. Deze grote diversiteit en uitdaging in werkzaamheden zorgt er voor dat de medewerkers van het team milieu breed inzetbaar zijn. Samen Sterker noemen we dat. 
Milieu

Ontdek onze 5 meest gekozen producten

Milieutoezicht

Milieucontroles komen in veel verschillende vormen voor Alle bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen, worden periodi Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Milieu

Juridische handhaving

In Nederland hebben we met z’n allen regels opgesteld over wat we wel en wat we niet mogen. Als je regels opstelt, is het g Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Eric Greving

Beleidsmedewerker RO

De beleidsmedewerkers en planologen van InterConcept werken dagelijks in de ruimtelijke praktijk. Voor en bij diverse klant Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
 • Gedeeltelijk uitbesteden
RO

Casemanagement Bouw

Het behandelen van dossiers en vraagstukken binnen de fysieke leefomgeving, vraagt om mensen met planningsvermogen en een i Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Bouw

Bouwtoezicht

Wanneer een bouwwerk in uitvoering is, heeft het bevoegd gezag de taak te controleren of dat wat vergund is ook daadwerkeli Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Bouw

In de praktijk

Volledig uitbesteden wordt breed toepast, bij zowel gemeenten als omgevingsdiensten. Van aanvragen voor omgevingsvergunning tot toezicht dossiers, voor bouw, milieu en ook ruimtelijke ordening vraagstukken, variërend van principeverzoeken tot bestemmingsplannen.

Het concept van volledige uitbesteding kan ook worden toegepast voor het wegwerken van achterstanden aangezien tijd, kosten en kwaliteitsniveau vooraf worden bepaald. Zo zijn er voor diverse klanten de bouwtoezicht dossier geactualiseerd, principeverzoeken opgepakt en energiecontroles uitgevoerd.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze diensten?

We hebben ons uiterste best gedaan om een goed beeld te geven van onze diensten. Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat je na het lezen van alle informatie nog vragen hebt. Blijf hier vooral niet mee rondlopen, ik help je graag verder!

Klaas Adema Accountmanager
Klaas Adema
Bel, Whatsapp of mail mij!

InterConcept op jouw manier? doe de check:

Stelling 1 van 4

Binnen een samenwerking verwacht ik dat een Helpende Hand geboden wordt.
- Rik Bloem, Projectmanager bij InterConcept
Rik Interconcept