Martin van Maanen - Accountmanager
Onze collega's Ruimtelijke Ordening zijn verantwoordelijk voor de integrale, vakinhoudelijke en strategische advisering over ruimtelijke plannen
Martin van Maanen

Vakgebied: Ruimtelijke Ordening

De ruimte in Nederland is schaars en de mogelijkheden voor deze ruimte eindeloos. Er is ruimte nodig voor onder andere woningen, wegen, bedrijventerreinen en natuur. Onze klanten stellen regels op om de ruimte te verdelen en gebieden aan te wijzen voor bepaalde functies of activiteiten. Bij Ruimtelijke Ordening komen veel vakgebieden binnen het fysieke domein bij elkaar. Om deze reden maken we binnen dit vakgebied ook veel gebruik van de diverse adviseurs binnen InterConcept. Onze adviseurs zijn verantwoordelijk voor de integrale, vakinhoudelijke en strategische advisering over ruimtelijke plannen. Op deze wijze kunnen we ondersteuning bieden binnen alle aspecten van de Ruimtelijke Ordening. Van het toetsen aan het omgevingsplan of het in procedure brengen van planologische wijzigingen tot het onderbouwen van of adviseren op een omgevingsplanactiviteit, overal kan ondersteuning worden geboden.

Ons aanbod producten binnen het vakgebied ruimtelijke ordening:

Omgevingsplantoetsen

De basis van iedere omgevingsvergunning is een goede toets aan het omgevingsplan.  Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Gedeeltelijk uitbesteden
RO

Opstellen bestemmingsplannen

Of het nu gaat om een klein postzegelplan of een grotere herziening, onze planologisch adviseurs kunnen de wensen en beleid van de klant vertalen in een goed bestemmingsplan. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Volledig uitbesteden
RO

Beleidsmedewerker RO

De beleidsmedewerkers en planologen van InterConcept werken dagelijks in de ruimtelijke praktijk. Voor en bij diverse klanten werken onze medewerkers aan ruimtelijk beleid, het begeleiden van ruimtelijke procedures en het ondersteunen van klanten op het brede werkveld van de ruimtelijke ordening. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
 • Gedeeltelijk uitbesteden
RO

Ontdek onze 5 meest gekozen producten

Juridische handhaving

In Nederland hebben we met z’n allen regels opgesteld over wat we wel en wat we niet mogen. Als je regels opstelt, is het goed dat die ook nageleefd worden. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Eric Greving

Bouwtoezicht

Wanneer een bouwwerk in uitvoering is, heeft het bevoegd gezag de taak te controleren of dat wat vergund is ook daadwerkelijk wordt gebouwd. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Bouw

Milieutoezicht

Milieucontroles komen in veel verschillende vormen voor Alle bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen, worden periodiek gecontroleerd. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Milieu

Beleidsmedewerker RO

De beleidsmedewerkers en planologen van InterConcept werken dagelijks in de ruimtelijke praktijk. Voor en bij diverse klanten werken onze medewerkers aan ruimtelijk beleid, het begeleiden van ruimtelijke procedures en het ondersteunen van klanten op het brede werkveld van de ruimtelijke ordening. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
 • Gedeeltelijk uitbesteden
RO

Casemanagement Bouw

Het behandelen van dossiers en vraagstukken binnen de fysieke leefomgeving, vraagt om mensen met planningsvermogen en een integrale kijk op wet- en regelgeving. Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Bouw

Ruimtelijke Ordening in de praktijk:

De ondersteuning die we bieden binnen dit vakgebied is zeer ruim. Onze adviseurs begeleiden planologische procedures. Het beantwoorden van inspraak- en overlegreacties en het voeren en/of begeleiden van juridische procedures namens de gemeente bij rechtbank en Raad van State is hun dagelijks werk. Bij al deze ondersteunende taken wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde die binnen de andere vakgebieden binnen InterConcept aanwezig zijn. Bouwplantoetsers en handhavers kijken mee op het toetsbaar zijn van de planologische regels. Bij het behandelen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten is er de samenwerking met de casemanager.

Gemeente Ommen

InterConcept ontzorgt de gemeente Ommen bij ruimtelijke vraagstukken met HUISbesteding.
Klaas Adema - Accountmanager
Landschap

Ervaringen van klanten:

Ela van der Weerden | Afdelingshoofd Publiekscontacten | Gemeente Lochem

Lochem

Ik ben eindverantwoordelijk binnen onze organisatie voor personeel en heb met onze vergunningverleners de afweging gemaakt om voor extra capaciteit te kiezen middels de ontzorging van HUISbesteding.

Jan Blaauw | Gemeente Secretaris | Gemeente Ommen

Ommen

Nieuwsgierig naar HUISbesteding als manier om werk uit te besteden? Maak goede afspraken over het gewenste resultaat en durf ook zaken los te laten! 

Meer weten?

Wil je meer weten over onze diensten?

Al even rondgekeken maar nog niet helemaal gevonden wat je zocht? Of je heb een vraag waar ik je bij kan helpen? Schroom dan niet en neem contact met mij op! 

Martin van Maanen Accountmanager
Martin van Maanen
Bel, Whatsapp of mail mij!

InterConcept op jouw manier? doe de check:

Stelling 1 van 4

Binnen een samenwerking verwacht ik dat een Helpende Hand geboden wordt.
- Rik Bloem, Projectmanager bij InterConcept
Rik Interconcept