We gebruiken cookies op deze website.

Martin van Maanen - Accountmanager
Met een interim oplossing worden onze collega's tijdelijk onderdeel van jouw team
Martin van Maanen

Interim & detachering

Al vele jaren biedt InterConcept ondersteuning bij overheidsinstellingen binnen het fysieke domein. Het inhuren van een adviseur, beleidsmedewerker of specialist is een manier om tijdelijk de aanwezige personeelssterkte binnen een team te vergroten. Onze adviseur, beleidsmedewerker of specialist maakt deel uit van het team binnen jouw organisatie en zal ondersteunen bij de werkzaamheden. Op deze manier zijn we Samen Sterker.

Onze Interim & detachering oplossingen per vakgebied:

Bouw

Onze casemanagers zijn het aanspreekpunt op het gebied van de Wabo. Ze beoordelen en coördineren de aangevraagde omgevingsvergunningen, vooroverlegplannen en principeverzoeken en zorgen voor de afhandeling daarvan. Ze toetsen de aanvragen aan het bestemmingsplan, het Bouwbesluit en andere relevante regelgeving. Dat houdt ook de zorg in voor eventuele afwijkingsprocedures en advies aan het college. Onze toezichthouders voeren zelfstandig toezicht uit op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening. Ze onderzoeken klachten of meldingen en werken mee aan een oplossing. Het opstellen van constateringsrapporten en het registreren van de bevindingen gebeurt op een adequate wijze. Onze toezichthouders geven uitvoering aan projecten op het gebied van bouwregelgeving en hebben oog en oor voor de taken van overige (handhavings)partners. Onze bouwbesluitspecialisten voeren deeltoetsingen uit voor bouwwerken van klein tot complex, van constructieve veiligheid tot veiligheidsplan. Maar ook informeren ze onze klanten over de eisen voor de BENG. 
Bouw

Beleidsmatige en juridische ondersteuning

Voor diverse klanten bieden we momenteel ondersteuning bij het behandelen van bezwaar- en beroepszaken binnen het fysieke domein. Dit zijn niet alleen zaken die gaan over bouwen of te maken hebben met milieu maar ook splitsingsvergunningen en APV-vergunningen. Bij de beleidsondersteuning lopen de opdrachten zeer uiteen. Zo ontwikkelen we jaarplannen VTH, maar denken we ook mee om organisaties klaar te maken voor de Omgevingswet.
Ruimte

Ruimtelijke Ordening

De ondersteuning die we bieden binnen dit vakgebied is zeer ruim. Onze adviseurs begeleiden bestemmingsplanprocessen, waaronder het opstellen van toelichtingen en regels voor de desbetreffende bestemmingsplannen. Het beantwoorden van inspraak- en overlegreacties en het voeren en/of begeleiden van juridische procedures namens de gemeente bij rechtbank en Raad van State is hun dagelijks werk. Bij al deze ondersteunende taken wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde die binnen de andere vakgebieden binnen InterConcept aanwezig zijn. Bouwplantoetsers en handhavers kijken mee op het toetsbaar zijn van de regels. Bij het behandelen van uitgebreide afwijkingsprocedures is er de samenwerking met de casemanager. 
RO omgeving

Milieu

Wij ondersteunen verschillende omgevingsdiensten bij het uitvoeren van bedrijfscontroles. Dit voor zowel industriële bedrijven als agrarische bedrijven. Gelet op de aard, grootte en complexiteit van de te controleren bedrijven worden onze toezichthouders ingezet op basis van hun kennis en ervaring. Ze bezoeken pro actief bedrijven namens de overheid en controleren op de naleving van de relevante wetgeving. Onze vergunningverleners staan garant voor kwalitatief goede en tijdige afhandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen en meldingen Activiteitenbesluit. Deze grote diversiteit en uitdaging in werkzaamheden zorgt er voor dat de medewerkers van het team milieu breed inzetbaar zijn. Samen Sterker noemen we dat. 
Milieu

Ontdek onze 5 meest gekozen producten

Milieutoezicht

Milieucontroles komen in veel verschillende vormen voor Alle bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen, worden periodi Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Milieu

Juridische handhaving

In Nederland hebben we met z’n allen regels opgesteld over wat we wel en wat we niet mogen. Als je regels opstelt, is het g Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Eric Greving

Casemanagement Bouw

Het behandelen van dossiers en vraagstukken binnen de fysieke leefomgeving, vraagt om mensen met planningsvermogen en een i Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Bouw

Beleidsmedewerker RO

De beleidsmedewerkers en planologen van InterConcept werken dagelijks in de ruimtelijke praktijk. Voor en bij diverse klant Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
 • Gedeeltelijk uitbesteden
RO

Bouwtoezicht

Wanneer een bouwwerk in uitvoering is, heeft het bevoegd gezag de taak te controleren of dat wat vergund is ook daadwerkeli Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Bouw

Interim dienstverlening in de praktijk:

Bij gemeenten en omgevingsdiensten zijn een groot aantal van onze collega’s ingehuurd om ondersteuning te bieden bij de voorkomende werkzaamheden.

Alle diensten die we leveren kunnen op basis van deze werkwijze worden ingezet. Hierdoor leveren we momenteel op een zeer breed gebied ondersteuning. Wij maken deel uit van de frontoffice, behandelen aanvragen om omgevingsvergunning en stroomlijnen werkprocessen. Ook maken we bij verschillende klanten deel uit van het team Bouwtoezicht, Milieutoezicht, Juridische zaken, Ruimtelijke ordening en Beleidsondersteuning.

Omgevingsdienst IJsselland

Met HUISbesteding ontzorgen we de Omgevingsdienst IJsselland bij milieucontroles.
Martin van Maanen - Accountmanager
Martin van Maanen
Stad

Ervaringen van klanten:

Ronald van Dolen | Manager Toezicht en Handhaving | Omgevingsdienst IJsselland

OD IJsselland

Projectmatig, digitaal werken is niet “het ei van Columbus”, maar draagt wel bij aan flexibiliteit en plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

Martin Aardenburg | Vakafdelingsmanager Toezicht en Handhaving | Omgevingsdienst West Holland

OD West Holland

Voor tijdelijke werkzaamheden is het fijn om te kunnen bouwen op de flexibele schil van InterConcept.

Nancy Damen | Teammanager Klantzaken | Gemeente Halderberge

Halderberge

Mocht je nieuwsgierig zijn naar het inzetten van interim personeel, zou ik adviseren om de stap te durven wagen en vanaf het begin een collega te beschouwen als vast personeel. Dit werkt het beste van twee kanten. Er worden kwalitatief hoogwaardige collega’s aangeboden!

Meer weten?

Wil je meer weten over onze diensten?

We hebben ons uiterste best gedaan om een goed beeld te geven van onze diensten. Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat je na het lezen van alle informatie nog vragen hebt. Blijf hier vooral niet mee rondlopen, ik help je graag verder!

Martin van Maanen Accountmanager
Martin van Maanen
Bel, Whatsapp of mail mij!

InterConcept op jouw manier? doe de check:

Stelling 1 van 4

Binnen een samenwerking verwacht ik dat een Helpende Hand geboden wordt.
- Rik Bloem, Projectmanager bij InterConcept
Rik Interconcept