Klaas Adema - Accountmanager bij InterConcept
Een toezichthouder milieu van InterConcept zal altijd proberen om het beste resultaat te behalen bij een controle!
Klaas Adema

Milieutoezicht

Milieucontroles komen in veel verschillende vormen voor. Alle bedrijven die onder de Omgevingswet en/of de Wet milieubeheer vallen, worden periodiek gecontroleerd. Tijdens die controles kijkt de toezichthouder welke activiteiten en installaties er binnen het bedrijf aanwezig zijn en welke eisen de milieuwetgeving daaraan stelt. ​Controles kunnen integraal of themagericht worden uitgevoerd, met een doorkijk naar andere werkvelden -zoals bouwen of ruimtelijke ordening- als de klant dat op prijs stelt. Op basis van het bedrijfsbezoek maakt de toezichthouder een rapportage en bijbehorende brief. Afhankelijk van het controleresultaat wordt de controle afgerond of volgt er na een vastgestelde termijn een hercontrole om te zien of er weer voldaan wordt aan de milieuwetgeving.

Beschikbaar als:
  • Interim & detachering
  • Volledig uitbesteden

Milieutoezicht bij InterConcept

HUISbesteding 
Een Omgevingsdienst heeft soms niet voldoende mensen in dienst om alle controles in een jaar uit te voeren. Vooraf wordt er in overleg met InterConcept bepaalt welke controles uitbesteed worden, zodat de Omgevingsdienst hier niet naar om hoeft te kijken. Onze toezichthouders krijgen een lijst met te controleren bedrijven. Zij plannen deze controles zelf in, voeren de controles uit en zien intern toe op de kwaliteit van de rapportages en brieven. De controles worden verwerkt in het zaaksysteem van de klant. Periodiek wordt de klant op de hoogte gehouden over de voortgang van de uit te voeren controles. Het grote voordeel is dat de werkzaamheden op afstand uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor hoeft een toezichthouder niet altijd bij de klant op kantoor te werken, wat scheelt voor beide partijen.

Interim en detachering
Wanneer een Omgevingsdienst niet voldoende capaciteit heeft voor alle controles, kan er ook voor een interim oplossing gekozen worden. Een toezichthouder van InterConcept wordt dan tijdelijk onderdeel van het team en draait mee in het uitvoeren van alle taken. Dat betreft de milieucontroles, maar kan ook het oppakken van milieu(klachten)meldingen zijn. Daarnaast kunnen er op verzoek van de opdrachtgever extra taken opgepakt worden, bijvoorbeeld het uitzoeken van wetgeving voor bepaalde bedrijven. Waar mogelijk nemen de toezichthouders ook deel aan de relevante interne overleggen. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt hierbij wel altijd op het voorbereiden, uitvoeren en administratief uitwerken van de bedrijfsbezoeken -en indien nodig uitvoeren van hercontroles- van een milieucontrole. Met een tijdelijke invulling van een werkplek maakt de Interim medewerker onderdeel uit van het team en kan met een frisse blik naar dossiers gekeken worden.

FUMO

Toezicht op bouw- en brandveiligheid en het doorlichten van toezichtbeleid.
Klaas Adema - Accountmanager bij InterConcept
Klaas
snelweg groen

Ervaringen van klanten:

Ronald van Dolen | Manager Toezicht en Handhaving | Omgevingsdienst IJsselland

OD IJsselland

Projectmatig, digitaal werken is niet “het ei van Columbus”, maar draagt wel bij aan flexibiliteit en plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

Martin Aardenburg | Vakafdelingsmanager Toezicht en Handhaving | Omgevingsdienst West Holland

OD West Holland

Voor tijdelijke werkzaamheden is het fijn om te kunnen bouwen op de flexibele schil van InterConcept.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze diensten?

Al even rondgekeken maar nog niet helemaal gevonden wat je zocht? Of je heb een vraag waar ik je bij kan helpen? Schroom dan niet en neem contact met mij op! 

Klaas Adema Accountmanager
Klaas
Bel, Whatsapp of mail mij!

InterConcept op jouw manier? doe de check:

Stelling 1 van 4

Binnen een samenwerking verwacht ik dat een Helpende Hand geboden wordt.
- Rik Bloem, Projectmanager bij InterConcept
Rik Interconcept