Klaas Adema - Accountmanager
Door delen van het proces uit te besteden, weet je zeker dat je nooit collega's tekort komt bij een piek in de bestaande werkvoorraad.
Klaas Adema

Gedeeltelijk uitbesteden

Door toename van het werk of uitval van collega’s -of omdat er een heel bijzonder of ingewikkeld plan is ingediend- kan het soms even noodzakelijk zijn om een deel van een toetsing uit te besteden en daarmee het team te ontlasten. Binnen InterConcept hebben wij om deze reden de Backoffice Fysieke Leefomgeving (ook wel BFL genoemd). Hier kunnen deeltoetsingen worden uitgezet en deze worden behandeld voor een vaste prijs conform de tarievenlijst. Hierdoor blijft de klant de behandelaar van het dossier en bieden wij de Helpende Hand wanneer de klant dit nodig heeft.

Onze Gedeeltelijk uitbesteden oplossingen per vakgebied:

Beleidsmatige en juridische ondersteuning

Voor diverse klanten bieden we momenteel ondersteuning bij het behandelen van bezwaar- en beroepszaken binnen het fysieke domein. Dit zijn niet alleen zaken die gaan over bouwen of te maken hebben met milieu maar ook splitsingsvergunningen en APV-vergunningen. Bij de beleidsondersteuning lopen de opdrachten zeer uiteen. Zo ontwikkelen we jaarplannen VTH, maar denken we ook mee met uitdagingen waar organisaties vanwege de komst van de Omgevingswet nu mee te maken hebben. 
Ruimte

Bouw

Onze casemanagers zijn het aanspreekpunt op het gebied van de Omgevingswet . Ze beoordelen en coördineren de aangevraagde omgevingsvergunningen, vooroverlegplannen en principeverzoeken en zorgen voor de afhandeling daarvan. Ze toetsen de aanvragen aan het omgevingsplan, het Bbl en andere relevante regelgeving. Dat houdt ook de zorg in voor eventuele afwijkingsprocedures en advies aan het college. Onze toezichthouders voeren zelfstandig toezicht uit op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening. Ze onderzoeken klachten of meldingen en werken mee aan een oplossing. Het opstellen van constateringsrapporten en het registreren van de bevindingen gebeurt op een adequate wijze. Onze toezichthouders geven uitvoering aan projecten op het gebied van bouwregelgeving en hebben oog en oor voor de taken van overige (handhavings)partners. Onze bouwtechnische specialisten voeren deeltoetsingen uit voor bouwwerken van klein tot complex, van constructieve veiligheid tot veiligheidsplan. Maar ook informeren ze onze klanten over de eisen voor de BENG.
Bouw

Ruimtelijke Ordening

De ondersteuning die we bieden binnen dit vakgebied is zeer ruim. Onze adviseurs begeleiden planologische procedures. Het beantwoorden van inspraak- en overlegreacties en het voeren en/of begeleiden van juridische procedures namens de gemeente bij rechtbank en Raad van State is hun dagelijks werk. Bij al deze ondersteunende taken wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde die binnen de andere vakgebieden binnen InterConcept aanwezig zijn. Bouwplantoetsers en handhavers kijken mee op het toetsbaar zijn van de planologische regels. Bij het behandelen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten is er de samenwerking met de casemanager.
RO omgeving

Milieu

Wij ondersteunen verschillende omgevingsdiensten bij het uitvoeren van bedrijfscontroles. Dit voor zowel industriële bedrijven als agrarische bedrijven. Gelet op de aard, grootte en complexiteit van de te controleren bedrijven worden onze toezichthouders ingezet op basis van hun kennis en ervaring. Ze bezoeken pro actief bedrijven namens de overheid en controleren op de naleving van de relevante wetgeving.Onze vergunningverleners staan garant voor kwalitatief goede en tijdige afhandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen en meldingen Activiteitenbesluit.Deze grote diversiteit en uitdaging in werkzaamheden zorgt er voor dat de medewerkers van het team milieu breed inzetbaar zijn. Samen Sterker noemen we dat. 
Milieu

Ontdek onze 5 meest gekozen producten

Bouwtoezicht

Wanneer een bouwwerk in uitvoering is, heeft het bevoegd gezag de taak te controleren of dat wat vergund is ook daadwerkeli Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Bouw

Beleidsmedewerker RO

De beleidsmedewerkers en planologen van InterConcept werken dagelijks in de ruimtelijke praktijk. Voor en bij diverse klant Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
 • Gedeeltelijk uitbesteden
RO

Milieutoezicht

Milieucontroles komen in veel verschillende vormen voor Alle bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen, worden periodi Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Milieu

Casemanagement Bouw

Het behandelen van dossiers en vraagstukken binnen de fysieke leefomgeving, vraagt om mensen met planningsvermogen en een i Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Bouw

Juridische handhaving

In Nederland hebben we met z’n allen regels opgesteld over wat we wel en wat we niet mogen. Als je regels opstelt, is het g Lees meer...
Beschikbaar als:
 • Interim & detachering
 • Volledig uitbesteden
Eric Greving

Hoe gaat het gedeeltelijk uitbesteden van dossiers in de praktijk:

Om een toetsing uit te zetten binnen de Backoffice Fysieke Leefomgeving van InterConcept zijn maar weinig handelingen nodig. De werkafspraken worden met de klant besproken en bij wederzijdse tevredenheid ondertekend de klant een contract. Dit is het startsein! 

Om een toetsing uit te zetten is het hierna voldoende om de stukken te mailen en hierbij aan te geven welke toetsing je wenst. Als dat is gedaan, wordt het bij een adviseur uitgezet en ontvang je binnen vooraf afgesproken adviestermijn de toetsing retour. Voor de toetsing worden de toetsdocumenten van InterConcept gebruikt, maar het is ook mogelijk om hiervoor de toetsdocumenten van de klant te gebruiken. Dit zal van tevoren met de klant worden afgestemd.

Ervaringen van klanten:

Martin Aardenburg | Vakafdelingsmanager Toezicht en Handhaving | Omgevingsdienst West Holland

OD West Holland

Voor tijdelijke werkzaamheden is het fijn om te kunnen bouwen op de flexibele schil van InterConcept.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze diensten?

We hebben ons uiterste best gedaan om een goed beeld te geven van onze diensten. Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat je na het lezen van alle informatie nog vragen hebt. Blijf hier vooral niet mee rondlopen, ik help je graag verder!

Klaas Adema Accountmanager
Klaas Adema
Bel, Whatsapp of mail mij!

InterConcept op jouw manier? doe de check:

Stelling 1 van 4

Binnen een samenwerking verwacht ik dat een Helpende Hand geboden wordt.
- Rik Bloem, Projectmanager bij InterConcept
Rik Interconcept