environmental-awareness-679668_1920

Verduurzaming in gebouwde omgeving moet versnellen

Bron: duurzaamgebouwd.nl

“De verduurzaming in de gebouwde omgeving moet zichtbaar versnellen om echt op duurzaamheid te kunnen bouwen.” Dit meldt ABN Amro in haar publicatie ‘Op duurzaamheid kun je bouwen’, die gisteren is verschenen.

Een versnelling is volgens de financiële instelling cruciaal om aan het Klimaatakkoord te voldoen. Daarbij is dit ook noodzakelijk om de Nederlandse energiemix tegen 2050 voor 80% tot 95% te verduurzamen.

Jaarlijks 3% woningvoorraad verbeterd

Een derde van die consumptie van energie komt voor de rekening van de gebouwde omgeving, waarbij de woningen en de kantoren 2 belangrijke componenten zijn. En het grootste deel van de woningvoorraad bestaat uit koopwoningen en sociale-huurwoningen. Ondanks de gemaakte afspraken in de huursector is hierin nog een forse slag te maken, omdat jaarlijks het energielabel van slechts 60.000 huurwoningen – nog geen 3% van de woningvoorraad – wordt verbeterd.

Volgens ABN Amro is het echter onvoldoende als enkel de woningcorporaties steviger inzetten op de verduurzaming van hun woningen. Het is ook cruciaal dat particuliere woningeigenaren zich bewust worden van de noodzaak om hun woning te verduurzamen. Over de koopwoningen zijn echter geen afspraken gemaakt, met uitzondering van de afspraken die voor de nieuwe woningen gelden.

33% woningvoorraad over definitief energielabel

Daarnaast beschikt slechts 33% van de totale woningvoorraad over een definitief energielabel. Woningcorporaties hebben zich verbonden aan de verplichting ervoor te zorgen dat al hun huurwoningen tegen 2020 een energielabel B of hoger hebben. Voor huurwoningen in de vrije sector geldt dat 80% een energielabel C of hoger heeft.

Verder is 98% van de Nederlanders aangesloten op het gasnet. Met dat percentage geldt ons land als koploper in Europa. Hieruit trekt ABN Amro de conclusie dat dat woningcorporaties en particuliere woningeigenaren nieuwe oplossingen moeten zoeken om in de energiebehoefte te voorzien. Van deze flinke investering zijn veel woningeigenaren zich nog niet bewust. "Als je nu een huis koopt met een gasaansluiting, is het verstandig de woning nu al gereed te maken voor alternatieve energie. Op termijn ligt in de woningbouw immers een transitie van gas naar duurzame energie in het verschiet", benadrukt Sector Econoom Bouw Madeline Buijs van ABN AMRO.

Verkoop huurwoningen met laag energielabel

 Ze merkt ook dat corporaties vooral veel vastgoed met een laag energielabel verkopen. “Hierdoor verbetert wel hun portefeuille, maar niet de totale woningvoorraad. Verduurzamen is weliswaar kostbaar, maar levert ook veel op. Naast een lagere energierekening worden woningen meer waard. Zo worden woningen met een hoger energielabel sneller verkocht en hebben zij een hogere verkoopopbrengst. Het op grote schaal verduurzamen, zorgt bovendien voor minder kosten. Er ligt nog een grote opgave voor ons, want minstens de helft van de woningvoorraad moet nog worden aangepast. Hierbij moet de overheid een voortrekkersrol spelen."

Kantoren: in 2030 energielabel A

Om de kantorenvoorraad te verduurzamen, gaat de Rijksoverheid wel voortvarend te werk. Eind 2016 is besloten dat alle kantoren in 2023 een minimaal energielabel C moeten hebben. Kantoren die dat niet hebben, mogen daarna niet meer worden gebruikt. Een uitzondering is voor kantoren die kleiner zijn dan 100 m2 en monumentale panden. Deze eisen worden in 2030 verder aangescherpt naar een verplicht energielabel A.

ABN Amro denkt dat een financiële prikkel kan helpen, bijvoorbeeld door de energievoorziening van gas zwaarder te belasten. Een andere optie is hernieuwbare energiebronnen en energiebesparende maatregelen te subsidiëren. Het complete rapport is te vinden op Insights.ABNAmro.nl.